Spring naar de inhoud

Presentatie

In 2000 organiseerde het beeldende kunsteninstituut ISELP (Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique) voor het eerst een weekend dat in het teken stond van films over kunst.

In 2011 krijgt het festival een competitief luik waarin het een ervaren filmmaker/maakster en een jonge filmmaker/maakster van minder dan 30 jaar bekroont. 

Vanaf 2012 doet het C.F.A. Centre du Film sur l’Art mee. Het festival groeit, verandert, breidt zich uit en vindt gerenommeerde partners zoals BOZAR, CINEMATEK. 

Vandaag presenteert het festival, dat intussen omgedoopt werd tot BAFF - Brussels Art Film Festival - gedurende vier dagen in de maand november een nationale competitie voor kunstdocumentaires die een band hebben met België, internationale films buiten competitie, kinder- en jeugdvoorstellingen, en ontmoetingen.

België heeft altijd al een pioniersrol vervuld op het vlak van films over kunst en avant-garde. De Belgische aanwezigheid op gespecialiseerde internationale festivals levert hier het bewijs van, en het aantal producties (ongeveer 100 per jaar) is kenmerkend voor de interesse die filmmakers/maaksters tonen voor artiesten en kunst in het algemeen.

BAFF geeft een overzicht van de artistieke en cinematografische productie in België door voor het merendeel onuitgegeven films over kunst te vertonen uit beide gemeenschappen. Dankzij de prijzen die het festival uitreikt, krijgen de films ook visibiliteit en vinden ze alternatieve distributienetwerken.

Sinds 2018 wordt er evenzeer een internationaal panorama gepresenteerd tijdens het festival. Uit honderden films worden de persoonlijke favorieten gekozen, de crème de la crème van de documentaires over kunst.

Dit soort films, dat bij gebrek aan filmzalen soms vertoond wordt in kunstgalerijen, verdient een betere zichtbaarheid, een vertoonplek, een festival.

NL